wie zijn we

Kinderdagverblijf Moustache opende op 3 september 2012 haar deuren. Sinds die dag bieden we

14 plaatsen aan baby's en peuters van 0 tot 3 jaar.


Veronique is de organisator van het kinderdagverblijf maar in team met Sanne, medeverantwoorlijke en Kaoru draagt ze zorg voor alle kindjes. Naast dit vaste team zijn er altijd extra handen en aandacht van stagiaires en/of vrijwilligers.


Met ons drie zijn we elke dag de vaste begeleiders voor de 14 kindjes waardoor we onze aandacht goed kunnen verdelen alsook een fijne balans hebben met het mama zijn in ons persoonlijk leven.Samen ontmoeten we de ouders na een eerste contact graag voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek leren jullie ons kennen, onze werking en huisregels met een mogelijkheid tot inschrijven.

 

Bij de effectieve start plannen we enkele wen-momentjes om de opvang op te bouwen voor zowel het kind als ouder.Naast de gewone dagopvang zijn zowel Veronique als Sanne pedagogisch hoger opgeleid waardoor we

de ontwikkeling van het kind nauwlettend opvolgen, observatie en rapportages doen en communiceren via oudercontacten of oudervergaderingen. 

Moustache is in 2021 225 dagen open, met vaste jaarlijkse sluitingsdagen.

 

We werken met een  maandtarief bepalend door  onze dagprijs van 33€ en een vaste keuze van opvangdagen en de openingsdagen op jaarbasis.


Jaarlijks wordt er een fiscaal attest uitgereikt met een fiscaal bedrag van 13€ per opgenomen opvangdag voor het inkomstenjaar 2020. Vanaf 2021 zal dit nog opgetrokken worden naar 13€70.


Volgens het groeipakket ontvang je 3€23 per opvangdag.


Uiteindelijk is de effectieve dagprijs gemiddeld volgens je keuze van dagen tussen de 16€ en 18€.


 

We geven de voorkeur aan een minimum van 3 volle opvangdagen, dit voor de gewenning van het kind en een stabiele groep.Meer informatie kan je altijd verkrijgen per mail.

kdvmoustache@gmail.com